آمیچی، جووانی (۱۷۸۶ـ۱۸۶۳)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
جووانی آمیچی
Giovanni Amici
زادروز ۱۷۸۶م
درگذشت ۱۸۶۳م
ملیت ایتالیایی
شغل و تخصص اصلی گیاه‌شناس
گروه مقاله گیاه‌شناسی
جووانی آمیچی

آمیچی، جووانی (۱۷۸۶ـ۱۸۶۳م)(Amici, Giovanni)
گیاه‌شناس ایتالیایی و متخصص تحقیقات میکروسکوپی. در دهۀ ۱۸۲۰م، براساس مجموعۀ مشاهداتش، فرآیند لقاح[۱] تخمک[۲] با دانۀ گرده[۳] را در گیاهان گل‌دار[۴] تبیین کرد.  1. fertilization
  2. ovule
  3. pollen
  4. flowering plants