آندورفین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آندورفین (endorphin)
ماده‌ای طبیعی، و نوعی پلی‌پپتید[۱]. فعالیت‌های یاخته‌های عصبی[۲] را تغییر می‌دهد. آندورفین‌ها در غدۀ هیپوفیز[۳] و هیپوتالاموس[۴] مهره‌داران[۵] ساخته می‌شوند. این ترکیبات انتقال علایم بین یاخته‌های عصبی را کاهش می‌دهند و درنتیجه، احساس درد کم می‌شود. آندورفین‌ها احساس درد و گرسنگی را تنظیم می‌کنند و در رهاسازی هورمون‌های جنسی از غدۀ هیپوفیز هم دخالت دارند. ترکیبات تریاک هم مثل آندورفین‌ها عمل‌ می‌کنند، ولی برخلاف آن‌ها به سرعت در بدن تخریب نمی‌شوند و درنتیجه، اثر طولانی مدتی بر احساس درد و خُلق[۶] فرد دارند. ورزش باعث رهاشدن آندورفین‌ها می‌شود.  1. polypeptide
  2. nerve cells
  3. pituitary gland
  4. hypothalamus
  5. vertebrates
  6. mood