آیه نفی سبیل

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آیۀ‌ نَفْیِ سَبیل Nafy al-Sabīl Verse (Qur'an)


بخش آخر آیۀ ۱۴۱ سورۀ نساء: «و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان سلطه نمی‌دهد». برخی مفسران این نفی سلطه را در قیامت می‌دانند و برخی، بر اساس روایات، آن را به صورت مطلق می‌دانند.