اتن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِتِن (ethene)
(C۲H۴) گازی بی‌رنگ و آتش‌گیر، و اولین عضو از سری آلکن[۱]های هیدروکربنی، با نام متداول اتیلن[۲]. پرمصرف‌ترین ترکیبِ آلیِ سنتزی است و برای تولید پلاستیک‌ها، نظیر پلی‌اتن[۳] (پلی‌اتیلن[۴])، پلی‌کلرواِتن[۵] و پلی‌وینیل کلرید[۶] (PVC)، به کار می‌رود. از گاز طبیعی یا گاز زغال‌سنگ، یا با آب‌گیری[۷] از اتانول[۸]، و نیز طی سوخت‌وساز گیاهان تولید می‌شود و جزو هورمون‌های گیاهی است. در رسیدن میوه‌ها و ریزش[۹]۹ آن‌ها نقش مهمی دارد. غالباً مقدار اندکی اتن به هوای اطراف میوه‌ها، برای کمک به رسیدن مصنوعی آن‌ها، اضافه می‌کنند. غلظت خیلی کم اتن، حدود ۰.۰۱ قسمت در میلیون قسمت (ppm)، سبب رشد نامناسب گوجه‌فرنگی و گل جعفری می‌شود. گیاهان زمانی‌ که در فشار[۱۰] باشند اتِن آزاد می‌کنند. در ۱۹۹۷، فیزیک‌دانان آلمانی دستگاهی اختراع کردند که با اندازه‌گیری مقدار اتن در محیط اطراف گیاهان میزان ‌فشار وارد بر آن‌ها را تعیین می‌کند.  1. alkene
  2. ethylene
  3. polyethene
  4. polyethylene
  5. polychloroethene
  6. polyvinyl chloride
  7. dehydration
  8. ethanol
  9. abscission
  10. stress