اداره کل هنرهای زیبای کشور

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
اداره کل هنرهای زیبای کشور
نام فارسی اداره کل هنرهای زیبای کشور
نوع کاربری احیای هنرهای اصیل ایرانی ازجمله خاتم‌سازی، کوزه‌گری، زری‌بافی، منبت‌کاری، مینیاتورسازی، نقره‌کاری، قالی‌بافی، موسیقی ملی و تئاتر سنتی در این اداره
سال تاسیس ۱۳۲۹ش 
علت تاسیس / تشکیل با هدف برگزاری فعالیت منظم در رشته‌های گوناگون هنری


اِدارۀ کل هنرهای زیبای کشور
این اداره در ۱۳۲۹ش با هدف برگزاری فعالیت منظم در رشته‌های گوناگون هنری تشکیل شد. هنرهای اصیل ایرانی ازجمله خاتم‌سازی، کوزه‌گری، زری‌بافی، منبت‌کاری، مینیاتورسازی، نقره‌کاری، قالی‌بافی، موسیقی ملی و تئاتر سنتی در این اداره احیا شد. گروه‌های تئاتری آن نیز در ۱۳۳۷ش، پس از تأسیس تلویزیون خصوصی حبیب‌الله ثابت‌پاسال، در برنامه‌های تلویزیونی شرکت کردند. انتشار مجلۀ نمایش، با مدیریت حسن شیروانی در ۱۳۳۵ش ازجمله فعالیت‌های این اداره بود.