ادوارد، دریاچه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِدوارد، دریاچه (Edward, Lake)

اِدوارد، درياچه

واقع در اوگاندا، با ۲,۱۵۰ کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۹۰۰متری از سطح دریا در درۀ نشستی[۱] اَلبرتین[۲] واقع شده است. بخشی از این دریاچه در خاک جمهوری دموکراتیک کنگو[۳] و بخش دیگر آن در اوگاندا قرار دارد. میانگین ژرفای آن ۱۱۱ متر است. یکی از مخزن‌های آب غربی نیل به شمار می‌رود. هنری مورتون استنلی[۴]، نخستین کاشف اروپایی بود که در ۱۸۸۹ درپی کشف سرچشمۀ رود سملیکی[۵]، یعنی تنها خروجی دریاچۀ‌ ادوارد، منبع آن را کشف کرد.

 


  1. rift valley
  2. Albertine
  3. Democratic Republic of Congo
  4. Henry Morton Stanley
  5. Semliki River