ارشادالمسلمین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِرشادُالمسلمین

کتابی به فارسی در اعتقادات اسلامی، نوشتۀ برهان مسکین هروی، عالم ایرانی (قرن ۱۰ق). این کتاب شرح کتاب عقاید اهل اسلام نوشتۀ نجم‌الدین ابوحفض نسفی ( ـ۵۳۸ق) است. برهان مسکین این اثر را بر پایۀ باورهای اهل سنت و با ذوق عرفانی نوشته و از الواضحة و اسرارالفاتحة بهره برده است. از این کتاب چند دست‌نویس به یادگار مانده است که یکی از این نسخ در کتابخانه آیت‌الله مرعشی نگهداری می‌شود.