ارماندا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
ارماندا
نام فارسی ارماندا
نوع کاربری هر یک از اتحادیه‌های شهرداری‌ها
نام لاتین Hermandad
سال تاسیس قرون وسطا 
علت تاسیس / تشکیل برای مقاصد خاصی مثل برقراری نظم عمومی و مقابله با تعدیات متنفذان- مقابله با راهزنی و جرایم خارج شهر


اِرماندا (Hermandad)

(به اسپانیایی: برادری) هر یک از اتحادیه‌های شهرداری‌ها که در قرون وسطا در کاستیل[۱] برای مقاصد خاصی مثل برقراری نظم عمومی و مقابله با تعدیات متنفذان تشکیل شدند. این اتحادیه‌ها ابتدا در قرن ۱۲م به‌صورت انجمن‌های موقت پیدا ولی بعد دایمی شدند. ارماندای تولِدو[۲]، تالاوِرا[۳] و ارماندایِ ویا رال[۴] معروف‌ترین‌ها بودند. وظیفۀ اصلی ارمانداها مقابله با راهزنی و جرایم خارج شهر بود. در ابتدا مطلوب دربار نبودند، ولی بعدها به رسمیت شناخته شدند. در ۱۴۷۶م شاهان کاتولیک آن‌ها را برچیدند و یک ژاندارمری بسیار منظم با عنوان سانتا ارماندا[۵] (ارماندای مقدس) برای کل پادشاهی ترتیب دادند که اختیارات قضایی وسیعی داشت و هزینه‌های آن فقط از محل مالیات‌های غیراشراف تأمین می‌شد.  1. Castile
  2. Toledo
  3. Talavera
  4. Villa Real
  5. Santa Hermandad