ارمغانخانه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَرمَغانخانه

شهری در استان زنجان، شهرستان زنجان، و مرکز اداری بخش قره‌پشتلو. با ارتفاع ۱,۹۴۰ متر، در منطقه‌ای کوهستانی، در ۳۵کیلومتری شمال غربی زنجان و در دامنۀ کوه‌های البرز قرار دارد. اقلیم آن معتدل مایل به سرد و نیمه‌خشک است. برپایۀ سرشماری سال 1395ش، جمعیت این شهر 2149نفر بوده است.