ارمنیان (مهاجرت به تهران)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَرْمَنیان (مهاجرت به تهران)

کریم‌خان زند در تابستان ۱۱۳۷ش فرمان داد در تهران عمارت سلطنتی، دارالحُکومه، حَرَمخانه، و خلوت‌خانه بنا کنند. به دستور کریم‌خان، ده سنگتراش اَرمَنی را از جُلفای اصفهان، به تهران آوردند. در دهۀ ۱۷۵۰، عده‌ای از ارمنیان جلفای اصفهان، تبریز، و قفقاز به تِهران مهاجرت کردند و در دروازۀ حضرت‌ عَبدُالعَظیم حَسَنی (ع) ساکن شدند. در ۱۱۴۷ش نخستین کلیسای ارمنی تهران به نام «تاتووس و باردو تیموس» در دروازۀ شاه عبدالعظیم در کوچۀ اَرامَنِه بنا شد. در ۱۱۶۳ش عده‌ای از ارمنیان در دروازۀ قزوین و در محلۀ ارمنیان (میدان وحدت اسلامی کنونی) سکونت داشتند. ارمنیان در ۱۳۰۹ش کلیسای گوورِک مقدس را در بازارچۀ معیر ساختند. با افزوده‌شدن بر جمعیت ارمنیان تهران، خانواده‌های ارمنی، محله‌های سابق خود را ترک کردند و در نقاط گوناگون تهران سکونت گزیدند و برخی از آنان در محلۀ حسن‌آباد استقرار یافتند.