استان شمالی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

استانِ شمالی (Northern Province)

(نام سابق: ترانسوال شمالی[۱]) استانی در جمهوری افریقای جنوبی[۲]، از ۱۹۹۴. سابقاً بخشی از ترانسوال[۳] بود. ۱۱۹,۶۰۶ کیلومتر مربع مساحت و ۵,۳۹۷,۲۰۰ نفر جمعیت دارد (۱۹۹۵). پترزبورگ[۴] مرکز آن است. از معادن آن الماس استخراج می‌شود. زبان‌های مهم این منطقه عبارت‌اند از سِپِدی[۵] (سوتوی شمالی[۶])، ۵۶ درصد؛ شانگان[۷]، ۲۲ درصد؛ و وِندا[۸]، ۱۲ درصد.
  1. Northern Transvaal
  2. Republic of South Africa
  3. Transvaal
  4. Pietersburg
  5. Sepedi
  6. North Sotho
  7. Shangaan
  8. Venda