استخوان پرویزنی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

استخوانِ پَرویزَنی (ethmoid bone)

استخوانی در ریشۀ بینی، بین دو کاسۀ چشم. بخشی از جمجمه[۱] را تشکیل می‌دهد. دو صفحۀ غربالی[۲] این استخوان بخشی از سقف بینی را تشکیل می‌دهند و سوراخ‌های متعدد دارند. رشته‌های عصب بویایی از این سوراخ‌ها عبور می‌کنند و وارد مغز می‌شوند.  1. skull
  2. cribriform plate