استخوان گیج گاهی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

استخوان گیج‌گاهی (temporal bone)

استخوان تشکیل‌دهندۀ بخشی از قاعده و دیواره‌های جانبی جمجمه. این استخوان از سه بخش صدفی[۱]، صماخی[۲]، و خاره‌ای[۳] تشکیل شده است. بخش خاره‌ای شامل زایده‌ای پستانی[۴] است که در پشت گوش‌ خارجی[۵] قرار دارد. گوش میانی[۶] و گوش داخلی[۷] در بخش خاره‌ای استخوان قرار می‌گیرند.  1. squamous
  2. tympanic
  3. petrous
  4. mastoid process
  5. external ear
  6. middle ear
  7. inner ear