استرابون (ح ۶۳ پ م ـ ح ۲۴م)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِسترابون (ح ۶۳ پ‌م ـ ح ۲۴م)(Strabo)

جغرافی‌دان و مورخ یونانی. مسافرت‌هایی بسیار برای جمع‌آوری منابع بلاواسطۀ جغرافیایی صورت داد. کتاب جغرافیای او مهم‌ترین اثر جغرافیایی دوران باستان است که مؤلف در آن به رویدادهای تاریخی هم اشاره کرده است. این کتاب از منابع مهم تاریخ اشکانیان است.