استر (شیمی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِسْتِر (شیمی)(ester)

ترکیبی آلی، حاصل از واکنش بین الکل و اسید، همراه با حذف آب. برخلاف نمک‌ها، استرها ترکیباتی کووالان‌[۱]اند.

 


  1. covalent compound