استن، یان هاویکسون (ح ۱۶۲۶ـ۱۶۷۹)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
اِسْتِن، يان هاويکْسون

اِسْتِن، یان هاویکْسون (ح ۱۶۲۶ـ۱۶۷۹)(Steen, Jan Havickszoon)

نقاش هلندی. صحنه‌های زندگی روزمرۀ[۱] مطایبه‌آمیزی، بیشتر در میکده‌ها و منازل اعیانی، و نیز تک‌چهره و منظره می‌کشید. جشن تولد شاهزاده[۲] (موزۀ ملی، آمستردام[۳]) از آن جمله است. استن نزد نیکلاس کنوپفر[۴] (۱۶۰۳ـ۱۶۶۰)، آدریان وان آستاده[۵]، و یان وان خوئی‌ین[۶]، که با دخترش ازدواج کرد، هنر آموخت. ذوق هنری‌اش ـ استعدادی که در ترکیب‌بندی و رنگ‌آمیزی داشت ـ مانع از آن می‌شد که صحنه‌های روزمرۀ مطایبه‌آمیزش به ورطۀ ابتذال افتد. آثار تاریخی و دینی هم آفرید، و از پرکارترین نقاشان روزگار خویش بود.

 


  1. genre scenes
  2. The Prince’s Birthday
  3. Rijksmuseum, Amsterdam
  4. Nicholas Knupfer
  5. Adriaen van Ostade
  6. Jan van Goyen