استیشوویت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اِستیشْوویت (stishovite)
متراکم‌ترین چند‌ریخت[۱] سیلیس[۲] (SiO۲). تحت بالاترین فشار و با ساختار بلوری[۳] همانند روتیل[۴] (اکسید تیتانیوم[۵]) تشکیل می‌شود. در طبیعت کمیاب است و عمدتاً در نزدیکی فنجانه‌های حاصل از برخورد شهاب‌سنگ[۶]ها یافت می‌شود. به‌نظر می‌رسد یکی از سازند‌های نادر ‌گوشتۀ زیرین[۷]است.

 


  1. polymorph
  2. silica
  3. crystal structure
  4. rutile
  5. titanium oxide
  6. meteorite
  7. lower mantle