استیک انیدرید

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَسِتیک اَنیدرید (acetic anhydride)
(CH۳CO)۲O، مایعی بی‌رنگ‌، با نقطۀ جوش ۱۳۷ درجۀ سانتی‌گراد و بوی تند و نافذی شبیه اسید اتانوئیک[۱]. در مجاورت آب به‌ آرامی به اسید مذکور تجزیه می‌شود. از این ماده می‌توان بدون هرگونه واکنش جانبی پیچیده، برای جانشینی گروه استیل[۲] (CH۳CO-) در ترکیبات آلی استفاده کرد.

 


  1. ethanoic acid
  2. acetyl