اسمیت، برادران

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِسمیت، برادران (Smith, brothers)

کیت مک‌فرسون اسمیت[۱] (۱۸۹۰ـ۱۹۵۵) و راس مک‌فرسون اسمیت[۲] (۱۸۹۲ـ۱۹۲۲)، برادران هوانورد استرالیایی. نخستین پرواز بین انگلستان و استرالیا را در ۱۹۱۹ صورت دادند. هر دو در ۱۹۱۹ لقب سِر گرفتند.

 


  1. Keith Macpherson Smith
  2. Ross Macpherson Smith