اسپات ایسلند

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِسپات ایسلَند (Iceland spar)
(یا: کلسیت شفاف) صورتی از کلسیت[۱]، با فرمول CaCO۳. ابتدا در ایسلند پیدا شد. در صورت خالص شفاف است و پدیده‌ای غیرعادی بروز می‌دهد: ایجاد دو تصویر از هر جسمی که از پشت آن دیده شود. در دستگاه‌های نوری[۲] به‌کار می‌رود و بلور[۳]های آن به لوزوجهی[۴]های کامل شکافت[۵] می‌‌یابند.

 


  1. calcite
  2. optical instruments
  3. crystal
  4. rhombohedral
  5. cleavage