اسید آمینه ضروری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَسید آمینِۀ ضَروری (essential amino acid)
نوعی مولکول‌ آلی حیاتی محلول در آب. وجود این مواد در رژیم غذایی سالم ضروری است، زیرا از مولکول‌های غذایی دیگر به دست نمی‌آیند. (← اسیدآمینه)