اسید بوریک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَسید بوریک (boric acid)
(یا: اسید بوراسیک) H۳BO۳، اسیدی حاصل از ترکیب اکسیژن و هیدروژن با نافلزّ بور. گندزدای ضعیفی است. در تولید شیشه و لعاب به‌کار می‌رود و حشره‌کشِ کارایی برای مقابله با مورچه‌ها و سوسک‌هاست.