اسید ضعیف

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَسید ضعیف (weak acid)

اسیدی که فقط به صورت جزئی در محلول آبی[۱] یونیزه می‌شود. (← تفکیک) اسیدهای ضعیف عبارت‌اند از اسید اتانوئیک[۲] و اسید کربونیک[۳]. پهای این اسیدها بین سه و شش متغیر است.

 


  1. aqueous solution
  2. ethanoic acid
  3. carbonic acid