اسید فولیک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اسید فولیک (folic acid)

یکی از ویتامین‌های گروه ب. این ویتامین در جگر، بقولات، سبزی‌های برگ‌دار سبز، و غذاهای حاوی غلات سبوس‌دار یافت می‌شود. باکتری‌های روده‌ای نیز آن را تولید می‌کنند. این ویتامین‌ برای رشد ضروری است و نقش‌های گوناگونی در بدن دارد. فقدان اسید فولیک موجب کم‌خونی می‌شود، زیرا این اسید برای ساختن اسیدهای نوکلئیک[۱] و تشکیل یاخته‌های قرمز خون ضروری است. مصرف روزانۀ اسید فولیک، یک ماه پیش از لقاح و در سه ماه اول بارداری، خطر نقایص لولۀ عصبی[۲]، ازجمله نخاع دوشاخ[۳]، را حدود ۷۵ درصد کاهش می‌دهد.

 


  1. nucleic acids
  2. neural tube defects
  3. spina bifida