اشلایدن، ماتیاس (۱۸۰۴ـ۱۸۸۱)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
ماتیاس اشلایدن

اِشْلایْدِن، ماتیاس (۱۸۰۴ـ۱۸۸۱م)(Schleiden, Matthias)
(نام کامل: ماتیاس یاکوب اشلایدن) گیاه‌شناس آلمانی. در ۱۸۳۸م، واحدهای بنیادی موجودات زنده را شناسایی و اعلام کرد که بخش‌های متفاوت گیاهان از یاخته‌ها یا مشتقات یاخته‌‌ها تشکیل شده‌اند. یک سال بعد، تئودور شوان[۱] این نظریه را دربارۀ جانوران عرضه کرد. وجود یاخته‌ها را فیزیک‌دان انگلیسی، رابرت هوک[۲]، در ۱۶۶۵ کشف کرده بود، اما اشلایدن برای اولین‌بار به اهمیت آن‌ها پی برد. او همچنین به نقش هسته در تقسیم سلولی، و نیز حرکت فعال مواد درون سلول در بافت‌های گیاهی پی برد.

 


  1. Theodor Schwann
  2. Robert Hooke