اعطای تابعیت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِعطای تابعیت (naturalization)

اعطای موقعیت شهروندی توسط یک کشور به کسانی که در آن کشور متولد نشده و بدین‌وسیله تابعیت آن را به دست نیاورده‌اند. در برخی از کشورها، زنان بیگانه‌ای که به همسری مردان تبعۀ آن کشور درآیند طبق قانون، یا با نام‌نویسی، شهروند آن کشور شناخته می‌شوند. کشورهای دیگر مدت اقامت کمتری را برای کسب تابعیت توسط همسران اتباع کشور لازم می‌دانند. برخی از کشورها به مهارت‌ها، خدمات نظامی، اختراعات، سرمایه‌گذاری‌ها، یا دیگر کمک‌های فرد به رفاه کشور توجه خاص دارند. در برخی از کشورها ممکن است به موجب مصوبۀ پارلمان به کسی تابعیت داده شود. کشورها، عرفاً، اعطای تابعیت را محدود به اشخاصی می‌کنند که به شکل قانونی وارد کشور شده باشند.