اقامت بیگانگان و آشوبگری، قوانین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِقامَتِ بیگانِگان و آشوبْگری، قوانین (Alien and Sedition Acts)

چهار قانون مصوبۀ کنگرۀ امریکا[۱] در ۱۷۹۸، که در آن سال جنگ با فرانسه اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسید. این قوانین که دورۀ اقامت لازم را برای شهروندی امریکا طولانی‌تر کردند، اختیار اخراج بیگانگان «خطرناک» را به رئیس‌جمهور دادند، و انتقاد از دولت را به‌شدت محدود کردند. قوانین مذکور چون اختیارات حکومت مرکزی را افزایش می‌داد، جنجال‌برانگیز بودند؛ و اکنون نخستین نشانه‌های بیگانه‌هراسی امریکا محسوب می‌شوند.

 


  1. US Congress