الکتروسکوپ

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اِلکتروسْکوپ (electroscope)

اِلکتروسْکوپ

وسیله‌ای برای آشکارسازی بار الکتریکی[۱]. الکتروسکوپ یا برق‌نمای زرورقی متشکل از یک میلۀ قائم رسانا از جنس فلز است که انتهای آن به دو تکه زرورق راست‌گوشه ختم می‌شود. این میله و زرورق‌های آن را عایق‌بندی و در داخل محفظۀ شیشه‌ای یا فلزی متصل به زمین نصب می‌کنند. بار الکتریکی واردشده به انتهای دیگر میله سبب می‌شود که برگه‌های زرورق از هم فاصله بگیرند، زیرا هر دو برگه از راه میله به‌ صورت یکسان با بارهای مثبت یا منفی باردار می‌شوند و درنتیجه یکدیگر را می‌رانند. قطبیت[۲] بار الکتریکی را با استفاده از بار الکتریکی دیگری با قطبیت معلوم که به میله فلزی وارد می‌شود تشخیص می‌دهند. در صورتی‌که بار آزمون جدید با بار قبلی مشابه باشد، برگه‌های زرورق دور از هم باقی می‌مانند. اما اگر بار آزمون مخالف بار اولیه باشد، بار قبلیِ روی برگه‌ها خنثی می‌شود و درنتیجه، برگه‌ها پایین می‌افتند و به یکدیگر نزدیک می‌شوند.

 


  1. electric charge
  2. polarity