الکترون ظرفیت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

الکترونِ ظرفیّت (valence electron)

در شیمی، الکترونِ خارجی‌ترین لایۀ هر اتم. الکترون‌های ظرفیت‌ در تشکیل پیوندهای کووالانسی[۱] و یونی[۲] درگیر می‌شوند (← مولکول). تعداد الکترون‌ها در لایۀ خارجی بیشترین ظرفیتِ ممکن را برای بسیاری از عناصر نشان می‌دهد و شمارۀ گروهی را معین می‌کند که این عنصر در جدول تناوبی عناصر اشغال کرده است.

 


  1. covalent bond
  2. iodic bond