الکل تقلیبی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَلکُل تَقْلیبی (methylated spirit)
الکلی غیرخوراکی، برای مصارف صنعتی. برای سوخت چراغ‌های الکلی و به‌منزلۀ حلال به‌کار می‌رود. نوشیدن این الکل نهایتاً منجر به مرگ می‌شود. از سمّی‌ترین مواد موجود در آن متانول[۱] یا متیل الکل[۲] است و به‌همین سبب، الکل تقلیبی یا متیله نامیده می‌شود. الکل مشروبات الکلی اتانول[۳] است.

 


  1. methanol
  2. methyl alcohol
  3. ethanol