الکل طبی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَلکُل طِبّی (surgical spirit)

اتانول[۱] با مقدار کمی متانول[۲]. بدان سبب به آن متانول می‌افزایند تا ناآشامیدنی شود. برای ضدعفونی‌کردن سطوح و پاک‌کردن خراش‌های پوست و زخم‌ها به‌کار می‌رود.

 


  1. ethanol
  2. methanol