ال دوپا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِل دوپا (L-dopa)
ترکیبی شیمیایی که در بدن ساخته می‌شود. آنزیمی در مغز این ماده را به دوپامین[۱] تبدیل می‌کند. این ترکیب برای انجام حرکات هماهنگ گروه‌های عضلات لازم است. ال دوپا ایزومر چپ‌گرد[۲] نوعی اسید آمینه با فرمول C۹H۱۱NO۲ است. این ترکیب برای درمان بیماری پارکینسون[۳] به‌کار می‌رود و در ۶۰ درصد از بیماران باعث رفع سفتی عضلات[۴] می‌شود. عوارض جانبی نظرگیری از این دارو گزارش شده است، از آن جمله است تغییرات خلقی شدید[۵]، توهم[۶]، و حرکات پیچشی کنترل‌نشده[۷]. ال‌ دوپا را اغلب با داروهای دیگری تجویز می‌کنند تا آثار مقادیر پایین آن را بهبود ببخشند.

 


  1. dopamine
  2. left-handed isomer
  3. Parkinson's disease
  4. rigidity
  5. extreme mood changes
  6. hallucination
  7. uncontrolled writhing movements