امید نیک، دماغه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اُمیدِ نیک، دَماغِۀ (Cape of Good Hope)

اُميدِ نيک، دَماغِه

واقع در افریقای جنوبی. شبه‌جزیره‌ای را بین خلیج تیبل[۱] و خلیج فالس[۲]، در کیپ‌ تاون[۳]، تشکیل می‌دهد. بارتولومئو دیاش[۴] نخستین فرد اروپایی بود که در ۱۴۸۸م آن را دور زد. نام قبلی آن دماغۀ توفان‌ها[۵] بوده است.

 


  1. Table Bay
  2. False Bay
  3. Cape Town
  4. Bartolomeu Diaz
  5. Cape of Storms