امی کوسی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِمی کوسی (Emi Koussi)

بلندترین قلّۀ گرانکوهِ[۱] تیبستی[۲] در شمال کشور چاد[۳]. آتشفشانی خاموش است و ۳,۴۱۵ متر ارتفاع دارد.

 


  1. massif
  2. Tibesti
  3. Chad