انجمن ادبی ایران

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

انجمن ادبی ایران
حسن وحید دستگردی این انجمن را در ۱۲۹۸ش، بنیاد نهاد که هفته‌ای یک‌بار در خانه‌ای اجاره‌ای در محلۀ عرب‌ها و بعد از چندی، در خانۀ حسین‌قلی قزل‌ایاغ و میرزارضا نایینی تشکیل می‌شد. با گسترش تدریجی انجمن چون منازل آن‌ها برای پذیرایی همۀ مدعوین گنجایش نداشت، انجمن در تالار آیینۀ وزارت معارف تشکیل جلسه ‌می‌داد و شخصیت‌هایی نظیر ملک‌الشعرای بهار، تیمورتاش، ادیب‌السلطنه سمیعی، ولی‌الله نصر، محمدهاشم میرزا افسر، یحیی دولت‌آبادی، سعید نفیسی، رشید یاسمی، علی‌اصغر حکمت، تقی بینش، محمدعلی بامداد، عباس فرات و جمعی از خاورشناسان معروف به عضویت افتخاری آن پذیرفته شده بودند، اما چون بنیان درست و استواری نداشت، پس از یک سال و اندی، به خانۀ افسر منتقل شد؛ در آن‌جا به جلسات هفتگی خود ادامه داد. پس از درگذشت افسر، این انجمن در منزل محمدعلی ناصح تشکیل می‌شد و در حدود ۱۳۲۵ش رسمیت یافت و به ثبت رسید. ناصح برای بالابردن سطح معلومات اعضا، کلاس‌های درسی، ازجمله آموزش فرانسه، تفسیر قرآن و فن ترجمۀ عربی به‌راه انداخت و متون مهم ادبی فارسی را خود تدریس می‌کرد.