انجمن فابیان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
انجمن فابیان
نام فارسی انجمن فابیان
نوع کاربری سازمانی انگلیسی
نام لاتین Fabian Society
سال تاسیس  ۱۸۸۳ـ۱۸۸۴
اعضا ازجملۀ اعضای برجسته‌تر : جورج برنارد شاو، سیدنی و بئاتریس وب، و آنی‌ بسنت
علت تاسیس / تشکیل با هدف گسترش اندیشه‌های سوسیالیستی در میان مردم تحصیل‌کرده و نهایتاً برپایی حکومتی سوسیالیستی


انجمن فابیان (Fabian Society)

سازمانی انگلیسی، پایه‌گذاری‌شده در ۱۸۸۳ـ۱۸۸۴ با هدف گسترش اندیشه‌های سوسیالیستی در میان مردم تحصیل‌کرده و نهایتاً برپایی حکومتی سوسیالیستی. ازجملۀ اعضای برجسته‌تر این انجمن می‌توان از جورج برنارد شاو[۱]، سیدنی و بئاتریس وب[۲]، و آنی‌ بسنت[۳] یاد کرد. فابیان‌ها، با انکار مارکسیسم انقلابی، هوادار برنامه‌ای آموزشی از طریق اجرای پژوهش، انتشارات، و برگزاری سمینارها بودند. پس از انتشار رساله‌های فابیان[۴] (۱۸۸۹)، این انجمن به نیروی سیاسی پرنفوذی مبدّل شد. انجمن فابیان از اجزای اصلی کمیتۀ نمایندگی کارگران[۵] بود که در ۱۹۰۰ تأسیس شد و بعدها به‌صورت حزب کارگر انگلستان درآمد. هم‌اکنون، یکی از کارگزاری‌های پژوهشی تخصصی حزب کارگر به همین نام خوانده می‌شود.

 


  1. George Bernard Shaw
  2. Beatrice Webb
  3. Annie Besant
  4. Fabian Essays
  5. Labour Representation Committee