اندام مصنوعی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اندام مصنوعی (artificial limb)

اندام مصنوعي

وسیله‌ای برای جانشینی اندامی که با عمل جراحی برداشته شده یا براثر جراحت ازبین رفته یا براثر نقصی وراثتی دارای ناهنجاری است. این وسایل شامل انواع پروتز[۱]هایند. گفته می‌شود قدمت نمونۀ اولیۀ این اندام‌ها که در کالج سلطنتی جراحان[۲] لندن به نمایش گذاشته شده بود، به حدود ۳۰۰پ‌م می‌رسد. این عضو یک پای مصنوعی است که از قطعات نازک برنز تهیه شده است که به قطعه چوبی در مرکز متصل‌اند. جنس اصلی این اندام مصنوعی احتمالاً چوب بوده است.

 


  1. prosthesis
  2. Royal College of Surgeons