اندرون گیر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَندَرون‌گیر (clathrate)

ترکیبی حاصل از قرارگرفتن مولکول‌های کوچک ماده‌ای در حفره‌های شبکۀ ساختاری ماده‌ای جامد. از آن جمله است قرار گرفتن مولکول‌های دی‌اکسید سولفور[۱] در بلورهای یخ. از این رو درون‌گیرها حد واسط مخلوط‌ها و ترکیبات حقیقی‌اند که با پیوند شیمیایی یونی[۲] یا کووالانس[۳] به‌هم متصل‌اند.

 


  1. sulphur dioxide
  2. ionic
  3. covalent