انقلاب روسیه (۱۹۰۵)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

انقلاب روسیه (۱۹۰۵)(Russian Revolution, 1905)

انقلاب سیاسی مردم روسیه (۱۹۰۵ـ۱۹۰۶). در اطراف و داخل سن‌پترزبورگ متمرکز بود و به انقلاب‌های فوریه و اکتبر ۱۹۱۷ انجامید. در ۲۲ ژانویۀ ۱۹۰۵ هزاران تن از کارگران اعتصابی غیرمسلح به‌سوی کاخ زمستانی تزار نیکلای دوم[۱]، واقع در سن‌پترزبورگ، راهپیمایی کردند و خواهان اصلاحات شدند. اما سربازان با تیراندازی به‌طرف جمعیت بسیاری از آنان را کشتند. پس از کشتارِ «یکشنبۀ خونین[۲]»، انقلاب نیروی بیشتری یافت و در اکتبر ۱۹۰۵ به اعتصابی عمومی انجامید که سراسر کشور را فلج کرد. انقلابیون در سن‌پترزبورگ شورایی با نام «شورای نمایندگان کارگران[۳]» تشکیل دادند. پس از آن، نیکلای دوم[۴] حق تصویب یا رد لوایح قانونی را به دوما[۵] (مجلس) اعطا کرد. اگرچه این اقدامات لیبرال‌ها را راضی کرد، انقلاب همچنان ادامه و گسترش یافت و در دسامبر ۱۹۰۵، که ارتش قیام بزرگِ مردم را درهم شکست، به اوج خود رسید.

 


  1. Tsar Nicholas II's Winter Palace
  2. Bloody Sunday
  3. Soviet of Workers' Deputies
  4. Nicholas II
  5. Duma