انیدریت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَنیدْریت (anhydrite)
سولفات کلسیم بی‌آب (CaSO۴)، در طبیعت یافت می‌شود. در صنعت، برای تولید گچ پاریس[۱]و گچ ساختمانی به‌کار می‌رود.

 


  1. plaster of Paris