انیدرید

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَنیدْرید (anhydride)
ترکیبی شیمیایی، حاصل از حذف آب از ترکیبی دیگر. ترکیب اخیر معمولاً اسیدی آب‌زدایی شده است. مثلاً، اکسید گوگرد VI (تری اکسید گوگرد، SO۳) انیدریدِ اسید سولفوریک (H۲SO۴) است.