اورس، کوه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اورِس، کوه (Aures)

یکی از رشته‌کوه‌های اطلس، در شمال شرقی الجزایر. بلندترین قلّۀ آن جبل شلیا[۱] است و ۲,۳۵۰ متر ارتفاع دارد. ساکنان منطقه، که غالباً از قبایل بربر[۲]ند، پوست روشن دارند، که به‌نظر می‌رسد بازماندگان احتمالی گل‌[۳]ها یا واندال‌[۴]ها باشند.

 


  1. Djebel Chelia
  2. Kabyle Berbers
  3. Gaulish
  4. Vandal