اورست، کوهی فراتر از ابرها

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِوِرست، کوهی فراتر از ابرها

اورست، قله

نوشتۀ رضا زارعی و همایون بختیاری، در ۱۳۸۲ش، کتابی به فارسی، دربارۀ گزارش صعود تاریخی کوهنوردان ایرانی به قلّۀ اورست در ۱۳۷۷ش. مؤلّفان، این اثر را در هفت فصل تدوین کرده‌اند و اطلاعاتی دربارۀ کاتماندو، درۀ سکوت، منطقۀ مرگ و تسخیر قلّۀ اورست به‌دست داده‌اند. در این مجموعه ضمن معرفی فاتحان ایرانی اورست، تصاویر و اطلاعات بسیار از هیمالیا و هیمالیانوردان آمده است.