اوریمالسیون

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اوریمالسیون (orimulsion)

سوخت حاصل از اختلاط قیرنفتی[۱] و آب. مثل نفت سنگین[۲] می‌سوزد. تولید آن ارزان است، ولی دود ناشی از آن مقدار زیادی گوگرد دارد.

 


  1. Bitumen
  2. heavy Oil