اولوندی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اولونْدی (Ulundi)

پایتخت قبلی منطقۀ سابقاً مستقل کوازولو[۱] در ناتال، و در افریقای جنوبی. اکنون در ایالت کوازولو ـ ناتال[۲] قرار دارد. جمعیت آن (۱۹۹۱) ۱۱,۱۰۰ نفر است. این شهر پایتخت سلطنت زولو و محل نبردی بود که به جنگ انگلستان و زولو[۳] در ژوئیۀ ۱۸۷۹ پایان داد. سته‌وایو[۴]، پادشاه شکست‌خوردۀ زولو، دستگیر و به کیپ تاون[۵] تبعید شد. اولوندی با خاک یکسان و زولولند[۶] به متصرفات انگلستان ضمیمه شد.
  1. Kwa Zulu
  2. Kwa Zulu-Natal
  3. Anglo-Zulu War
  4. Cetewayo
  5. Cape Town
  6. Zululand