اولیور، آیزاک (ح ۱۵۶۵ـ۱۶۱۷)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اولیوِر، آیزاک (ح ۱۵۶۵ـ۱۶۱۷)(Oliver, Isaac)

مینیاتورساز[۱] انگلیسی. پناهنده‌ای هوگنو[۲] بود، و نزد نیکلاس هیلیارد[۳] هنر آموخت، ولی سفر به ونیز در دهۀ ۱۵۹۰ تأثیر سازنده‌ای در او نهاد. نقاش دربار جیمز اول شد، و افزون بر تک‌چهره‌های ریزنگارانه، مینیاتورهای دینی به‌شیوۀ جولیو کلوویو[۴] نیز ساخت. اولیور در روآن[۵] به‌دنیا آمد، و در ۱۵۶۸ به انگلستان رفت. اولیور بر‌خلاف هیلیارد که در آثارش از سایه احتراز می‌کرد، سایه‌روشن را در مینیاتورهایش به‌کار برد. از آن‌جا که سبک کارش اروپایی‌تر بود، در دربار جیمز اول محبوبیت یافت، و از حدود ۱۶۰۰ رقیبِ اصلی هیلیارد شد. پسرش پیتر اولیور[۶] (۱۵۹۴ـ۱۶۴۸) نیز مینیاتورسازِ دربار استوارت[۷] شد و شیوۀ کار پدر را ادامه داد.

  1. miniaturist
  2. Huguenot
  3. Nicholas Hilliard
  4. Giulio Clovio
  5. Rouen
  6. Peter Oliver
  7. Stuart Court