اوگادن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اوگادِن (Ogaden)

اوگادِن

ناحیه‌‌ای بیابانی در جنوب شرقی اتیوپی، بین ارتفاعات اتیوپی[۱] و مرز آن کشور با سومالی. فلاتی بیابانی به ارتفاع حداکثر ۱۰۰۰ متر است و ساکنان آن را بیشتر بادیه‌نشینان سومالی‌ تشکیل می‌دهند که به کشاورزی دیمی مشغولند. در دهۀ ۱۹۶۰، سومالی ادعای مالکیت این ناحیه را مطرح کرد که این ادعا با جنگ چریکی و سپس حمله و پیشروی گستردۀ سومالی در ۱۹۷۷ همراه شد. اتیوپی تا ۱۹۸۰ با پشتیبانی شوروی و کوبا توانست اوگادن را باردیگر تقریباً تحت کنترل کامل خود درآورد، اما درگیری‌های مسلحانه همچنان ادامه داشت. در ۱۹۸۸، روابط سیاسی میان اتیوپی و سومالی باردیگر برقرار شد و سربازان دو طرف از مرز مشترکشان عقب‌نشینی کردند. ناآرامی‌های داخلی ۱۹۹۰ در سومالی موجب شد تا شمار زیادی از مردم این کشور به شرق اوگادن بگریزند و در آن‌جا پناه گیرند.

  1. Ethiopian Highlands