اکسید خنثی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اُکْسیدِ خُنثی (neutral oxide)

اکسیدی بدون خواص اسیدی[۱] یا خواص بازی[۲] (← اکسید). اکسیدهای خنثی فقط از غیر فلزات[۳] حاصل می‌شوند. نمونه‌هایی از آن‌ها عبارت‌اند از مونواکسید کربن[۴]، آب، و اکسید نیتروژن (I)[۵].

 


  1. acidic properties
  2. basic properties
  3. nonmetals
  4. carbon monoxide
  5. nitrogen (I) oxide