اکسید مس (II)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اُکسید مس (II)(copper (II) oxide)
CuO، جامدی سیاه رنگ که بر اثر حرارت با کربن[۱]، منوکسید کربن[۲] یا هیدروژن به مس کاهیده و احیا می‌شود؛ در آزمایشگاه، معمولاً از حرارت‌دادن کربنات[۳]، نیترات[۴]، یا هیدروکسید[۵] مس (II) به‌دست می‌آید؛ اکسید مس (II) نمونه‌ای از اکسیدهای بازی[۶] است و در بسیاری از اسیدهای رقیق به‌آسانی حل می‌شود.

 


  1. carbon
  2. carbon monoxide
  3. carbonate
  4. nitrate
  5. hydroxide
  6. basic oxide