اکسید منگنز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اُکسید منگنز (manganese oxide)
دی‌اکسید منگنز[۱]، MnO۲، جامد قهوه‌ای رنگی که به‌منزلۀ واقطبنده[۲] در باتری‌های خشک عمل می‌کند. این عمل با اکسایش گاز هیدروژن آب (H۲) صورت می‌گیرد و بدون این فرآیند، عملکرد باتری مختل می‌شود. این ماده کاتالیزور[۳] تجزیۀ پراکسید هیدروژن[۴] برای تولید اکسیژن است؛ براثر واکنش با اسید هیدروکلریک[۵] غلیظ نیز کلر[۶] تولید می‌کند.

 


  1. manganese dioxide
  2. depolarizer
  3. catalyst
  4. hydrogen peroxide
  5. hydrochloric
  6. chlorine